ОБАВЕШТЕЊЕ – ЕКСТРА ЗОНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике јавних паркиралишта да ће се од 01.02.2018. године почети са применом Измене одлуке о јавним паркиралиштима по којој је уведена Екстра зона на следећим локацијама:

  • Улица Српских Владара – од улице Књаза Милоша до улице Вука Караџића;
  • Трг Бранка Радичевића – од улице Српских Владара до улице Ћирила и Методија;
  • Улица Ћирила и Методија – од објекта бр. 7 у улици Ћирила и Методија до улице Драгошеве улице у дужини од 150м, лева и десна страна;
  • Улица Предрага Бошковића – цела улица

У Екстра зони дозвољено је паркирање у трајању од највише 120 минута у континуитету, након чега је корисник обавезан да напусти зону на најмање 60 минута.

Цена започетог сата паркирања у Екстра зони  износи 45,00 динара, уплата се врши слањем СМС поруке на кратки број 9104 или куповином паркинг карте.

Позив за достављање понуда за продају Булдозера ТГ 80

На основу Одлуке бр. 1713/2 од 20.10.2017.године, Комисија ЈП Комуналац Пирот објављује

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

За продају радног моторног возила Булдозер ТГ 80

 

Назив произвођача: „14. Октобар“ Крушевац.

Година производње 1990. Број шасије: 60027, без регистарских ознака.

Возило се може погледати сваког радног дана, у периоду од 9.00 до 12.00 часова, уз присуство представника ЈП Комуналац. Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважавати.

Понуде се достављају у затвореној коверти,на адреси ЈП Комуналац, ул. Војводе Мишића 50, Пирот, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.На полеђини навести назив Понуђача, адресу и контакт телефон.Крајњи рок за достављање понуда је 08.12.2017.године до 12.00 часова.Све понуде које стигну после наведеног рока одбациће се као неблаговремене.

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама ЈП Комуналац, ул.Војводе Мишића 50,Пирот, дана 08.12.2017.године у 12.15 часова.Представници Понуђача могу присуствовати јавном отварању понуда.

Процењена тржишна вредност возила је 320.863,оо динара.Понуде које су испод износа процењене вредности, биће одбијене као неприхватљиве понуде.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Све трошкове у вези преноса и продаје возила сноси купац.

Са купцем ће се сачинити одговарајући Уговор о купопродаји.Купац је дужан  да уплату изврши у року од 7 дана од дана потписивања уговора, и након уплате може преузети возило.

За све ближе информације обратити се на телефон 010/ 311-959, контакт особа Цветковић Марина.

 

ЈП КОМУНАЛАЦ

Бобан Толић: Украшавамо град, радићемо бехатон стазу код Градашничке реке. Уз дневне активности, ово ће бити последњи послови у овој, богатој радовима, 2016.години!

centtar-pirota-620x350

Децембар кренуо! Време нас је навикло да првих дана децембра радници Комуналца украшавају град разнобојним светиљкама, поставе оно “небо” како га зову на Тргу испред Дома културе, “никне” она велика јелка на Црвеном тргу, дуж главне улице, такође, постављају се светиљке у боји, а ево сад се украшава и нови парк код Калеа.

Све то снимићемо и вечерас “у боји” данас смо желели да забележимо, да снимимо поменуте радове. Ево, редом, онако како смо и поменули. Дуже смо се задржали снимајући “јелку” како расте и “пропиње” се у небо!!

YouTube Preview Image

Када смо договарали са Бобаном Толићем, да се сретнемо на неком од ових места, рекао нам је још једну вест, односно, активности на пазарском гробљу. Тамо се поставља жичана ограда и сади зимзелено дрвеће.

YouTube Preview Image

И коначно, Бобан Толић, срели смо се на каменом мосту на улазу у Градић. Испод нас бистра вода у каналу, што је, један од детаља који смо током ове године често помињали и хвалили. Паркове наравно. Овог пута, теме су биле друге. Украшавање града и радови на Пазарском гробљу.

YouTube Preview Image

Ето и Комуналац полако завршава једну од најуспешнијих година. Остала је стаза од бехатона код Градашничке реке. Но, о свему томе ћемо тек разговарати. Ово данас био је дневни рапорт за дан, петак, 2. децембар!

Аутор: Плусонлине