Јавне набавке 2023. година

План јавних набавки за 2023. годину

Јавни позив ЈН-01/2023 – Половна ауточистилица

Јавни позив JН-02/2023 – Грађевински материјал

Jавни позив JН-03/2023 – Нафтни деривати

Jавни позив JН-04/2023 – Услуге агенције за запошљавање

Jавни позив JН-05/2023 – Одржавање камиона ИВЕКО

Јавни  позив ЈН-06/2023 – Добровољно пензионо осигурање

Јавни  позив ЈН-07/2023 – Материјал за одржавање јавне расвете

Јавни  позив ЈН-08/2023 – Боја за обележавање путева

Јавни  позив ЈН-09/2023 – Радна и заштитна одећа 

Јавни  позив ЈН-10/2023 - Набавка дрворених садница лишћара и четинара, и шибља

Јавни позив ЈН-11/2023 – Набавка контејнера за смеће

Јавни позив ЈН-12/2023 – Набавка опреме за дечја игралишта

Јавни позив ЈН-13/2023 – Набавка тракторских косачица

Јавни позив ЈН-14/2023 – Набавка саобраћајних знакова

Јавни позив ЈН15/2023 – Набавка електричне енергије