Резервисана паркинг места

1. Ул. Српких Владара бр.82 – пет паркинг места резервисана за СГ Пирот

2. Ул. Војводе Степе бр. 3 – четири паркинг места резервисана за Филијалу Телекома Србије Пирот

3. Ул. Трг Републике бр. 90 – једно паркинг место резервисано за Белан Плус доо

4. Ул. Трг Републике бр. 30  - једно паркинг место резервисано за Ампез доо

5. Ул. Лава Толстоја бр. 2 – једно паркинг место резервисано за Мустанг доо