Резервисана паркинг места

1. Ул. Српких Владара бр.82 – пет паркинг места резервисана за СГ Пирот

2. Ул. Вука Пантелића бр. 1 – пет паркинг места резервисана за Филијалу Телекома Србије Пирот

3. Ул. Трг Републике бр. 30  - једно паркинг место резервисано за Ампез доо