Jавне набавке 2017. година

 1. ЈН 01/2017 – Јавна набавка нафтних деривата
 2. JН 02/2017 – Јавна набавка надоградње постојећег информационог система новим модулима и за услугу одржавања информационог система
 3. ЈН 03/2017- Јавна набавка индустријске соли и калцијум хлорида
 4. ЈН 04/2017 – Јавна набавка услуга ангажовања извршиоца послова из спецификације послова
 5. JН 05/2017 – Јавна набавка камиона опремљеног уређајем за подизање терета- навлакачем контејнера
 6. JН 06/2017 – Јавна набавка материјала за одржавање јавне расвете
 7. ЈН 07/2017 – Јавна набавка путничког аутомобила по систему старо за ново
 8. ЈН 08/2017 – Јавна набавка грађевинског материјала
 9. ЈН 09/2017 – Јавна набавка камених агрегара – шљунка, песка, тампона, хумуса
 10. ЈН 10/2017 – Јавна набавка израда платоа на Тијабарском гробљу
 11. ЈН 11/2017 – Јавна набавка садног материјала
 12. ЈН 12/2017 – Јавна набавка контејнера за отпад
 13. ЈН-13/2017 – Јавна набавка радне и заштитне обуће и одеће
 14. ЈН 14/2017 – Јавна набавка боје за обележавање путева
 15. ЈН 15/2017 – Јавна набавка саобраћајних знакова
 16. JН 16/2017- Јавна набавка подних плоча од пешчара
 17. ЈН 17/2017 – Јавна набавка мобилијара
 18. JН 18/2017- Јавна набавка половне ауточистилице
 19. ЈН 19/2017 – Јавна набавка хидрауличног секача ниског растиња – тарупа
 20. JН 20/2017 – Јавна набавка огревног дрвета
 21. JН 21/2017 – Јавна набавка подних плоча од пешчара и гранита
 22. JН 22/2017 – Јавна набавка половног тандем ваљка
 23. ЈН 23/2017 – Јавна набавка услуге ремонтовања УЛТ 160
 24. ЈН 24/2017 – Јавна набавка мултифункционалне радне машине
 25. ЈН 03/2017-П3 – Јавна набавка индустијске соли за посипање путева – Партија 3
 26. ЈН 25/2017 – Јавна набавка електичне енергије