Jавне набавке 2018. година

 1. ЈН 01/2018 – Јавна набавка нафтних деривата
 2. JН 02/2018 – Јавна набавка одржавања информационог система
 3. JН 03/2018 – Јавна набавка услуга ангажовања извршиоца за обављање послова из спецификације послова
 4. JН 04/2018 – Јавна набавка мобилијара
 5. JН 05/2018 – Јавна набавка грађевинског материјала
 6. JН 06/2018 – Јавна набавка материјала за одржавање јавне расвете
 7. JН 07/2018 – Јавна набавка контејнера за отпад
 8. JН 08/2018 – Јавна набавка садног материјала
 9. JН 09/2018 – Јавна набавка боје за обележавање путева
 10. JН  10/2018 – Јавна набавка усисивача за тргове и пешачке зоне
 11. JН 11/2018 – Јавна набавка саобраћајних знакова
 12. ЈН 12/2018 – Јавна набавка плоча од рециклиране гуме
 13. ЈН 13/2018 – Јавна набавка секача високог растиња са комплетном инсталацијом и монтажом на мултифункционалну машину WILLE 355B
 14. JН 14/2018 – Јавна набавка камиона путара
 15. ЈН 15/2018 – Јавна набавка половног доставног возила
 16. ЈН 16/2018 – Јавна набавка радне и заштитне обуће и одеће
 17. ЈН 17/2018 – Јавна набавка огревног дрвета
 18. ЈН 18/2018 – Јавна набавка камион – шасија са кабином и мотором
 19. ЈН 15/2018 – Партија 2 – Јавна набавка новог лаког теретног возила
 20. ЈН 19/2018 – Јавна набавка гранула за псе
 21. ЈН 20/2018 – Јавна набавка садног материјала
 22. ЈН 21/2018 – Јавна набавка соли за зимско одржавање путева
 23. ЈН 1.3.56/2018 – Јавна набавка формирање дрвореда и пошумљавање деградираних површина и голети на територији града Пирота
 24. JН 22/2018 – Јавна набавка надградње аутосмећара 16м3
 25. ЈН 23/2018 – Јавна набавка електричне енергије