Решења

Решење о давању сагласности на Програм пословања и на одлуку о усвајању Ценовника услуга ЈП Комуналац Пирот за 2024. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на четврту измену Плана и програма пословања ЈП Комуналац Пирот за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на трећу измену Плана и програма пословања ЈП Комуналац Пирот за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на другу измену Плана и програма пословања ЈП Комуналац Пирот за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП Комуналац Пирот за 2022. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на измену Плана и програма пословања ЈП Комуналац Пирот за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на  План и програм пословања и Ценовник за 2023. годину

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора на другу измену Плана и програма пословања и Ценовника  за 2022. годину

Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем 

ЈП Комуналац Пирот за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора на измену Плана и програма пословања и Ценовника за 2022. годину 

Решење о одређивању лица за заштиту података о личности