Улица за чишћење за дане празника и викендом

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА У ДАНЕ ВИКЕНДА И ПРАЗНИКА

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА СУБОТОМ

Српских Владара ( од Војводе Мишића до Данила Киша )
Предрага Бошковића ( са тротоаром )
Вука Караџића
Саве Ковачевића (до Трга Слободе)
Књаза Милоша
Славонска (од Његошеве до Књаза Милоша)
Трг Ослободиоца Пирота
Трг Пиротских радника
Бранка Радичевића
Ћирила и Методија ( до Вука Караџића)
Таковска (до Устаничке)
Нишавски одред (до Устаничке)
Паје Јовановића ( до Кнеза Лазара )
Трг Републике
Војводе Степе до Вука Пантелића
22. дивизија ( од Малог моста до Градашничког пута )
Кеј ( до Пешачког моста )
Лава Толстоја ( до Јеврејске )
Николе Пашића ( од „Големи мост“ до Млекарске школе)


ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА НЕДЕЉОМ

Српских Владара ( од Војводе Мишића до Данила Киша )
Предрага Бошковића ( са тротоаром )
Вука Караџића
Саве ковачевића (до Трга Слободе)
Књаза Милоша
Славонска (од Књаза Милоша до Његошеве)
Трг Ослободиоца Пирота
Трг Пиротских ратника
Бранка Радичевића
Ћирила и Методија ( до Вука Караџића )
Трг Републике
Београдска
Нишавки одред (до Устаничке)
Стевана Синђелића
Николе Пашића ( од Млекарске школе до „Големог моста“ )
Саве Немањића
Паје Јовановића (до Кнеза Лазара)
Лава Толстоја (до Стевана Сремца)
Стевана Сремца (од Лава Толстоја до Војводе Степе)
Војводе Степе (од Стевана Сремца до Српских Владара)
Кеј ( од Големог моста до Пешачког моста )
Кнеза Лазара
Вука Пантелића (до Драгољуба Миленковића)
Драгољуба Миленковића (од Вука Пантелића до С.Владара)