Важно обавештење измена Одлуке о накнади за коришћење простора за паркирање

Поштовани,

Скупштина града Пирота на седници одржаној 12.03.2021 године донела је Одлуку о измени Одлуке о  накнади за коришћење простора за паркирање друмских и прикључних возила ( Сл. лист града Ниша 20/21)  коју можете преузети на следећем линку:

Одлука о измени Одлуке о  накнади за коришћење простора за паркирање друмских и прикључних возила