Ценовници

 1. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица од 01.07.2023.године
 2. Одлука о измени одлуке о накнади за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила – у примени од 01. фебруара 2023. године
 3. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2023.годину
 4. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица октобар 2022.година
 5. Прва измена ценовника за рачун правних и физичких лица за 2022. годину
 6. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2022.годину
 7. Ценовник 13.04.2021.
 8. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2021.годину
 9. Измењени ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2020.годину
 10. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2020.годину
 11. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2019.годину
 12. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2018.годину
 13. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2017.годину
 14. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2016.годину
 15. Ценовник услуга одношења возила и постављања уређаја за спречавање одвожења возила за 2016. годину
 16. Интерни акт
 17. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2015.годину
 18. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2014.годину
 19. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2013.годину
 20. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2012.годину
 21. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2011.годину
 22. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2010.годину