Документа

 1. Извештај о пословању и годишњи рачун за 2016. годину
 2. Средњерочни програм пословања 2017-2021
 3. Дугорочни програм пословања 2017 -2027
 4. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2017.годину
 5. Програм пословања за 2016. годину
 6. Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2015. године
 7. Тромесечни извештаји за 2016. годину
 8. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2016.годину
 9. Ценовник услуга одношења возила и постављања уређаја за спречавање одвожења возила за 2016. годину
 10. Интерни акт
 11. Тромесечни извештаји за 2015. годину
 12. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2015.годину
 13. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2014.годину
 14. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2013.годину
 15. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2012.годину
 16. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2011.годину
 17. Ценовник услуга за рачун правних и физичких лица за 2010.годину
 18. Тромесечни извештај за први квартал 2015. године
 19. Програм пословања за 2015. годину
 20. Програм пословања за 2014. годину
 21. Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године
 22. Извештај о пословању за 2013. годину
 23. Програм пословања за 2013. годину
 24. Извештај о пословању за 2012. годину
 25. Програм пословања за 2012. годину
 26. Одлука о локалним комуналним таксама
 27. Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
 28. Одлука о јавним паркиралиштима