Плаћање паркирања путем СМС-а

 placanje sms1

За плаћање паркирања у Екстра зони, СМС треба послати на број 9104. Цена паркинг карте је 52динара ( за један час паркирања) + цена самог СМС – а. Временско ограничење паркирања у Екстра зони је 2 часа.

За плаћање паркирања у првој (црвеној) зони, СМС треба послати на број 9101. Цена паркинг карте је 42 динара ( за један час паркирања) + цена самог СМС – а. Временско ограничење паркирања у првој (црвеној) зони је 2 часа, осим у случају када се купује дневна пакинг карта на продајним објектима или слањем СМС поруке на број 9100.  Цена паркинг карте је 210 динара ( за  паркирање до 21 час). + цена самог СМС – а.

За плаћање паркирања у другој (зеленој) зони, СМС треба послати на број 9102. Цена паркинг карте  је 37 динара ( за 1 час паркирања) + цена самог СМС – а. Паркирање у другој (зеленој) зони није временски ограничено. У другој зони могуће је платити и дневну карту при чему СМС треба послати на број 9103, чија је цена 178 динара ( за  паркирање до 21 час).

Зоне су видно означене паркинг таблама на сваком паркиралишту. Време наплате паркирања радним данима је од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

Корисник паркинга започиње плаћање паркирања путем СМС – а, тако што као текст нове поруке упише oзнаку и регистарски број возила, без размака и других специјалних знакова (нпр. Pi12345). Систем не прави разлику између малих и великих слова те није потребно водити рачуна о томе. Корисник може послати СМС са било које мреже мобилних провајдера (060, 061, 062, 063, 069, 064, 065 и 066). Порука се шаље на један од два броја који означавају ЗОНУ паркирања.

Ако смора поновити слање исправне поруке. Уколико систем није оперативан, корисник добија информацију, уз извињење, да систем није оперативан и да користи алтернативан начин плаћања услуге коришћења паркинга.истем детектује да порука није прaвилно послата, корисник добија упозорење о погрешно послатој поруци и 

Након исправно послате поруке, систем кориснику враћа информацију у којој је наведен регистарски број за који је купљена карта, зона, износ наплаћене услуге, број ПИН-а (јединствени број – број електронске карте) за случај рекламације/жалбе и обавештење да се порука сачува до истека паркирања.

3-4 минута након слања СМС – а не искључујте ваш телефон због провере вашег статуса код мобилног оператера. Уколико вам ова услуга није омогућена, немате довољно средстава на рачуну и слично, претходна потврда (резервација) може бити одбијена (по регистарском и ПИН-броју). У овом случају, молимо вас да паркирање платите на други начин, како стоји и у поруци о одбијању трансакције плаћања.

15 (петнаест) минута пре истека времена паркирања корисник добија поруку са обавештењем о истеку времена и тренутку истека (датум, сат, минут). Уколико корисник намерно, или грешком пошаље СМС за услугу паркирања у времену када систем не ради, аутоматски се уплата преноси и важи за први сат наплате у првом следећем дану када се врши наплата, а корисник добије обавештење о томе.

Након максималног искоришћења времена паркирања, корисник мора напустити зону у којој се налази најмање на 60 (тридесет) минута како би му систем дозволио поново паркирање у истој зони током дана или мора променити зону паркирања.

Искуства градова у којима је имплементиран систем наплате и контроле паркирања путем СМС – а показују да постоје велике предности у односу на застарели ситем наплате путем инкасаната. Те предности се, пре свега, огледају у следећем:

  1. Смањује се време за чекање на слободно паркинг место у централној зони града
  2. Повећава се комунални ред у граду, број прекршаја у паркирању се смањује
  3. Долази до повећања прихода од паркирања чиме се ствара простор за инвестиције и додатни развој овог комуналног подсистема
  4. Повећава се задовољство грађана и удобност живота у ужем градском језгру, пошто проналажење слободног паркинг места постаје стварност
  5. Систем је могуће лако проширити и прилагодити потребама корисника

 

Оставите одговор