Извештаји

Тромесечни извештаји за 2024. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2023. годину.

Тромесечни извештаји за 2023. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2022. годину.

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2022. године

Tромесечни извештаји за 2022. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2021. годину.

Тромесечни извештаји за 2021. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2020. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2020. годину.

Тромесечни извештаји за 2020. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2019. годину.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду 

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2019. године

Тромесечни извештаји за 2019. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2018. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2018. годину.

Тромесечни извештаји за 2018. годину

Тромесечни извештаји за 2017. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2017. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2017. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2016. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2016. године

Тромесечни извештаји за 2016. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2015. године

Тромесечни извештаји за 2015. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Извештај о пословању за 2013. годину

Извештај о пословању за 2012. годину