Извештаји

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2022. годину.

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2022. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2021. годину.

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2020. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2020. годину.

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2019. годину.

Решење о давању сагласности на Извештај о раду 

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2019. године

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2018. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2018. годину.

Тромесечни извештаји за 2023. годину

Tромесечни извештаји за 2022. годину

Тромесечни извештаји за 2021. годину

Тромесечни извештаји за 2020. годину

Тромесечни извештаји за 2019. годину

Тромесечни извештаји за 2018. годину

Тромесечни извештаји за 2017. годину

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2017. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2017. године

Извештај о пословању и годишњи рачун за 2016. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2016. године

Тромесечни извештаји за 2016. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан  31.12.2015. године

Тромесечни извештаји за 2015. годину

Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2013. године

Извештај о пословању за 2013. годину

Извештај о пословању за 2012. годину