Плаћање паркирања паркинг картом

Плаћање картом за паркирање

Плаћање картом за паркирање

 

Паркирање се може платити и путем паркинг карата које се могу купити у свим малопродајним објектима и трафикама на којима је видно истакнута налепница на којој пише „ОВДЕ МОЖЕТЕ КУПИТИ ПАРКИНГ КАРТУ ЗА СВЕ ЗОНЕ ПАРКИРАЊА“.

Цена паркинг карте  за Eкстра зону износи 52 динара за један час паркирања.
Цена паркинг карте  за прву (црвену) зону износи 42 динара за један час паркирања.

Цена паркинг карте за другу (зелену) зону износи 37 динара за 1 час паркирања.

Цена ДНЕВНЕ паркинг карте  прву (црвену) зону износи 210 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).
Цена ДНЕВНЕ паркинг карте за другу (зелену) зону износи 178 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).
Дневна паркинг карта за прву зону омогућава целодневно паркирање у обе  зоне на више различитих локација.
Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.


Упутство за употребу паркинг карте
  • Корисник је дужан да на паркинг карти уочљиво прецрта (неграфитном оловком) месец и дан у којима користи паркиралиште те сат и минут у којем је започео паркирање.
  • Корисник дневне паркинг карте је дужан да неграфитном оловком обележи дан и месец и годину за који важи карта.
  • Корисник паркирања је дужан да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.
  • Ова карта за паркирање се користи једнократно.
  • Неистицање или непрописно коришћење карте подлеже казнама у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији града Пирота.

Фалсификовање се кажњава по закону.

Оставите одговор