Плаћање паркирања паркинг картом

Плаћање картом за паркирање

Плаћање картом за паркирање

 

Паркирање се може платити и путем паркинг карата које се могу купити у свим малопродајним објектима и трафикама на којима је видно истакнута налепница на којој пише „ОВДЕ МОЖЕТЕ КУПИТИ ПАРКИНГ КАРТУ ЗА СВЕ ЗОНЕ ПАРКИРАЊА“.
Цена паркинг карте -таксе за прву (црвену) зону износи 30 динара за један час паркирања.

Цена паркинг карте -таксе за другу (зелену) зону износи 25 динара за 1 час паркирања.

Цена ДНЕВНЕ паркинг карте -таксеза прву (црвену) зону износи 120 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).
Цена ДНЕВНЕ паркинг карте -таксе за другу (зелену) зону износи 100 динара и важи 1 дан (до 21 час у току истог дана).
Дневна паркинг карта за прву зону омогућава целодневно паркирање у обе  зоне на више различитих локација.
Време наплате паркирања је радним данима од 07 до 21, а суботом од 07 до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.


Упутство за употребу паркинг карте
  • Корисник је дужан да на паркинг карти уочљиво прецрта (неграфитном оловком) месец и дан у којима користи паркиралиште те сат и минут у којем је започео паркирање.
  • Корисник дневне паркинг карте је дужан да неграфитном оловком обележи дан и месец и годину за који важи карта.
  • Корисник паркирања је дужан да видљиво истакне ову карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.
  • Ова карта за паркирање се користи једнократно.
  • Неистицање или непрописно коришћење карте подлеже казнама у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији општине Пирот

Фалсификовање се кажњава по закону.

Оставите одговор