Чишћење улица зона 1

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА
СВАКОДНЕВНО ЧИШЋЕЊЕ (ОСИМ ВИКЕНДА И ПРАЗНИКА) УЛИЦА СА
ОДЛАГАЊЕМ САКУПЉЕНОГ СМЕЋА НА ГРАДСКОЈ ДЕПОНИЈИ

I ЗОНА

Српских Владара са тротоарима до касарне
Предрага Бошковића са тротоарима
Вука Караџића
Војводе Степе до Козарачке
Лава Толстоја до Козарачке
Књаза Милошa
Трг пиротских ратника
Трг ослободиоца Пирота
Ћирила и Методија
Данила Киша
Драгољуба Миленковића до Вука Пантелића
Вука Пантелића
Хајдук Вељка до Војводе Путника
Саве Ковачевића
Нишавски Одред ( до М.Глишића)
Војводе Мишића
Војводе Момчила до моста
46. Дивизија
8.септембар
Вуковарска
Трг Републике
Николе Пашића до друге капије „Тигра“ и тротоари)
Миливоја Манића
Кнеза Лазара
С.Немањића
Београдска
Таковска
Максима Горког
Устаничка
7.јули
Трг Слободе
Цара Душана
Паје Јовановића
Б.Радичевића
Крагојевачки октобар
22. дивизија до Височког пута
Јеврејска
Плато испред хале „Кеј“ – терени

Чишћење улица се врши у времену од 06 – 14 часова .
Чишћење улица обухвата чишћење коловоза и тротоара од свих видљивих отпадака (хартије, блата, воћа, поврћа, кутија, крпа и других сличних одпадака) и одлагање истих у контејнере и одвожење специјалним возилима на депонију
Улице се чисте радним данима ( понедељак – петак )

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ УЛИЦА
СА ОДЛАГАЊЕМ САКУПЉЕНОГ СМЕЋА СВАКОДНЕВНО

Српских Владара ( до Миливоја Манића )
Војводе Степе до првог сквера
Предрага Бошковића
Вука Караџића
Књаза Милоша
Трг Ослободиоца Пирота
Трг Пиротских ратника
Трг Републике
Николе Пашића до Железничке станице
Војводе Мишића
Бранка Радичевића
Лава Тостоја до Стевана Сремца
Драгољуба Миленковића
Нишавкси Одред до Устаничке
Таковска (до раскрснице)
Плато испред хале „Кеј“
Кеј (до пешачког моста)
Ћирила и Методија ( до Данила Киша )
Данила Киша

Пречичћавање улица врши се свакодневно од 13 – 21 часова
Пречишћавање улица обухвата: чишћење коловоза и тротоара само од видљивих отпадака: кутија, хартија и балега и одлагање истих у контејнере.