Зимска служба

Зимска служба обухвата све радове на чишћењу снега и леда на локалним путеваима и са јавно-прометних површина које су обухваћене програмом Зимске службе.
Чишћење снега подразумева рад механизације са зимском опремом ( раоницима, епохама за бацање соли и потребном радне снаге). Поред машинског чишћења јавних површина на чишћењу тротоара, пешачких стаза на мостовима, степеништа и пасарела биће ангажована радна снага за ручно чишћење и бацање соли на истим.

ЧИШЋЕЊЕ ТРОТОАРА ОД СНЕГА И ЛЕДА

Пешачке стазе и степеништа на мостовима 
( мост „Младост“, Мали мост, Големи мост и Пешачки мост ) 
ул. П.Бошковића ( обе стране у ширини од 2 м).
ул. В.Мишића цела дужина улице где постоји тротоар
ул. Устаничка ( тротоар са десне стране у ширини од 2 м ) +
Тротоар испред улаза у зграде .
ул. Л.Толстоја до Стевана Сремца ( обе стране
Пасарела
Трг Ослободиоца Пирота

ТРОТОАРИ КОЈИ СЕ ЧИСТЕ
У ВРЕМЕ ЗИМСКОГ ШКОЛСКОГ РАСПУСТА

ул. Данила Киша ( део код школа )
ул. Трг Републике ( код школе Свети Сава )