Надзорни одбор JП Комуналац

Александар Поповић, рођен 07.03.1971. године у Пироту. Место становања Пирот, улица Јеврејска 12/22. е-маил адреса: aleksandar.popovic@minrzs.gov.rs. Правни факултет у Нишу уписао септембра 1990. године  и исти завршио и дипломирао фебруара 1997. године. Средњу школу – Гимназију и Основну школу завршио у Пироту. У Републичкој инспекцији рада одсек Пирот ради од фебруара 1998. године као инспектор рада а на пословима Шефа одсека распоређен од 2003. године. Ожењен, отац једног детета.

Бојан Илић , рођен 16.07.1979 год. У Београду. Живи у Пироту ул. Миџорска 41/б. Образовање: Машински техничар, Академија техничко-васпитачких студија Запослен у ПУ„Чика Јова ЗМај„ у Пироту од 2005. год. Ожењен, отац два детета.

Марина Цветковић, рођена 05.06.1976 год. У Лесковцу. Живи у Пироту, село Пољска Ржана. Образовање: Виша пословна школа у Лесковцу,смер финансије и банкарство. Запослена у ЈП Комуналац Пирот од 2012 год. Удата, мајка три детета.

Tel. + 381 10 341 170