Јавне набавке 2022. година

Измена плана јавних набавки 2022. година – IV

Измена плана јавних набавки 2022. година – III

Измена плана јавних набавки 2022. година – II

Измена плана јавних набавки 2022. година – I

План јавних набавки

Јавни позив JН-01/2022 – Грађевински материјал

Јавни позив JН-02/2022 – Нафтни деривати

Јавни позив ЈН-03/2022 – Услуге агенције за запошљавање

Јавни позив ЈН-04/2022 – Косачице - Косилице за траву

Јавни позив ЈН-05/2022 – Боја за обележавање путева

Јавни позив ЈН-06/2022 – Машина  за обележавање хоризонталне сигнализације

Јавни позив ЈН-07/2022 - Одржавање камиона IVECO

Jавни позив ЈН-08/2022 – Уградња соларних панела

Jавни позив ЈН-09/2022 – Радна и заштитна опрема

Jавни позив ЈН-10/2022 – Набавка дрворедних садница

Jавни позив ЈН-11/2022 – Опрема за постављање јавне расвете

Jавни позив ЈН-12/2022 – Добровољно пензионо осигурање

Jавни позив ЈН-13/2022 – Материјал за јавну расвету

Јавни позив ЈН-14/2022 – Вучени посипач соли

Јавни позив ЈН-15/2022 – Електрична енергија