Градско зеленило

ЈП Комуналац  врши делатности уређења и одржавања јавних зелених површина: чишћења зелених површина од одпадака, кошења и заливања травњака, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у паркoвима.

Радна јединица зеленило и одржавање чистоће обавља следеће послове одржавања  зелених површина у општини Пирот према годишњем плану и програму које се редовно косе тримерима и моторним косачицама. Укупна површина која се уређује је око 100.000 м².

                   Прва категорија

                     Друга категорија

  Зелене површине на“Тргу Пиротских ратника”
  Зелене површине на“Црвеном тргу”
  Парк хотела“Пирот”
  Сквер“Национал”
  Зелене површине у Тигровом насељу
  – Парк_кеј
  – Тржни центар
  – Сквер Максима Горког
  Блоковске површине у насељу“Чешаљ”
  Парк“Момчилов град“
  Парк“Трг Републике“
  Сквер“Трг Карађорђе“
  Бетонске жардињере на јавним површинама
  Зелена површина Музеја“Понишавље“
  Зелене површине у улици Ћирила и Методија
  Зелена површина код Алфа банке
  Парк ЛЕАП
  Зелене површине на Робној и Сточној пијаци
  Зелене површине улице Николе Пашића
  Зелене површине раскрснице“Солитер”
  Зелене површине Спортске хале“Кеј”
  Зелене површине Делта МАКСИ
  Зелене површине раскрснице“Гушевица”
  Сквер у улици Војводе Степе
  Блоковска површина у ул. Драгољуба Миленковића
  Жардињере код Суда и у ул. Бранка Радичевића
  Зелене површине у Тигровом насељу
  – Блоковска површина у улици Михајла Пупина
  – Блоковска површ. У ул. Б. Бухе (стамб. Зграда)
  – Сквер у ул. Таковској
  Блоковске површине у улици Јеврејској
  Блоковске површине у улици 7. Јули
  Блоковске површине у насељу“Нишавски одред”
  Парк код Железничке станице
  Блоковске површина у насељу“Танаско Рајић”
  – Партизанска улица_сквер
  – Блоковска површина код МЗ „Танаско Рајић“
  – Зелене површине Козарачке улице
  Блоковска површина код МЗ“Бериловска капија”
  Блоковска површина у улици Јерине Николић
  Зелене површине у насељу „Барје“
  – Блоковска површина у ул. Омл. Бригада (игралиште)
  – Блоковске површине у ул. Н. Хероја
  Блоковска површина зграде“Централ” – Округ
  Блоковске површине у нас.“Сењак” (стамб. Зграде)
  Зелена површина Српског војничког гробља

  Трећа категорија

  Блоковске површине“Ново Тигрово нас”. – Козарачка
  Зелене површине у нас.“Танаско Рајић”
  – Блоковска површина у улици Трећи пук
  – Блоковска површина у улици Победе
  Блоковске површине у насељу“Солидарност”
  Блоковске површине у Тигровом насељу:
  – улица Бошка Бухе
  – улица Максима Горког (у продужетку Тржног центра)
  – улица Бранка Лаловића

  Радна јединица зеленило врши садњу цвећа и одржавање цветних алеја. ЈП Комуналац Пирот је добио много похвала од наших суграђана и бројних посетилаца наше општине за изузетно леп изглед града и самог центра града.

  Комуналац се труди да сваке године засади што више површина цвећем да и тако и у овом сегменту свог пословања поставља све више и више стандарде у свом раду. Тренутно је у општини Пирот засађено око 14.000 садница цвећа.