Чишћење улица зона 2

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА СА ОДЛАГАЊЕМ САКУПЉЕНОГ СМЕЋА
СВАКИ ДРУГИ ДАН У НЕДЕЉИ

Трг Карађорђа
22.дивизија
Славонска
Капетана Карановића до Пекарског предузећа
Светозара Марковића
Стевана Сремца
Патраска
Козарачка ( Барје )
Омладинских Бригада
Благоја Костића
Првомајска
Народних хероја
Алексе Шантића
М.Глишића
Ђуре Даничића
Бериловачки пут
Стојана Миладиновића
Обилићева
Видличка
Стевана Синђелића
Призренска
Дечанска
Д.Миленковића (од Вука Пантелића до Козарачке)
Николе Тесле
Кеј (до железничког моста )
Краљевића Марка
Желазничка станица
Косте Абрашевића

Чишћење улица  се врши у времену од 06 – 14 часова
Напомена: Улице се чисте понедељком, средом и петком.