Извршни директори

Биљана Петровић

Извршни директор

Рођена је 22.07.1963. године у Куманову. Дипломирала је на Економском факултету у Нишу и стекла звање дипломирани економиста. Радила је у представнишву „Агросеме Панонија“ Суботица. У ЈП Комуналац Пирот ради од 2002. године најпре као шеф комерцијале, а од 2007. године ради као руководилац финансијско-комерцијалне службе