О нама

Добродошли на интернет презентацију

ЈП Комуналац Пирот 

Јавно предузеће „Комуналац“ основано је 27.02.1961. године као комунална установа, да би 1978.године усклађивањем са Законом о удруженом раду прерасло у Радну организацију. Одмах следеће године предузеће је организовано као Комунално предузеће, а 1989. године је одлуком о организовању коју је донела СО Пирот предузеће организовано као Јавно предузеће. Јавно предузеће “Комуналац“ Пирот бави се искључиво комуналном делатношћу, а основна комунална делатност под којом послује је под шифром 3811 – скупљање отпада који није опасан.

Што се тиче законског оквира који уређује пословање предузећа, најважнији Закони су следећи: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о привредним друштвима и Закон о јавним набавкама, а од подзаконских аката наводе се Одлука о комуналном уређењу, Одлука о мерама за хумано уништавње паса и мачака луталица, Одлука СО Пирот о усвајању буџета, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Статут Јавног предузећа “Комуналац“. Чињеница је да предузеће у оквиру свог пословања прати и друге прописе регулисане Законским и под законским актима у оквиру основне и споредне делатности, али у овом делу њихово децидно навођење је излишно јер је везано за пословање сваког привредног друштва, те би њихово набрајање само додатно оптерећивало овај прилог.

Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се делом финансира из буџетских средстава по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, а делом из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица.

План рада и развијања предузећа је у складу са оријентацијом ка модерној и тржишној усмерености у пружању комуналних услуга. Циљ предузећа је да се увећа ефикасност обављања послова у комуналним делатностима, да се побољша квалитет и повећа обим понуде комуналних услуга, као и да сви расположиви ресурси дају оптималне економске ефекте.

Оставите одговор