Јавне набавке 2019. година

1. JН 01/2019 – Јавна набавка зимског одржавања путева

2. ЈН 02/2019 – Јавна набавка услуга ангажовања извршиоца

3. ЈН 03/2019 – Јавна набавка нафтних деривата

4. ЈН 04/2019 – Јавна набавка гранула за псе

5. JН 05/2019 – Јавна набавка одржавања постојећег информационог система

6. JН 06/2019 – Јавна набавка одржавања камиона ИВЕКО

7. JН 07/2019 – Јавна набавка резервних делова за теретна возила

8.JН 08/2019 – Јавна набавка гума за возни парк

9. JН 09/2019 – Јавна набавка уља и мазива

10. ЈН 10/2019 – Јавна набавка мобилијара

11. ЈН 11/2019 – Јавна набавка грађевинског материјала

12. ЈН 12/2019 – Јавна набавка боја за обележавање путева

13. ЈН 13/2019 – Јавна набавка половног путничког возила

14. JН 14/2019 – Јавна набавка материјала за одржавање јавне расвете

15. JН 15/2019 – Јавна набавка новог трактора са додацима

16. JН 16/2019 – Јавна набавка контејнера за отпад

17. ЈН 17/2019- Јавна набавка саобраћајних знакова

18. JН 13-2/2019 – Јавна набавка половног теретног возила – путара

19. ЈН 18/2019 – Јавна набавка радне и заштитне обуће и одеће

20. JН 19/2019 – Јавна набавка подних плоча од пешчара

21. JН 20/2019 – Јавна набавка дрвеног пелета за огрев

22. ЈН 21/2019 – Јавна набавка возила за сакупљање и одвожење смећа

23. JН 22/2019 – Јавна набавка садног материјала

24. JН 23/2019 – Јавна набавка доставног возила

25. JН 24/2019 – Јавна набавка електричне енергије