Одлуке

 1. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за четврти квартал 2022. године
 2. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за трећи квартал 2022. године (01.01.-30.09.2022.)
 3. Одлука о измени Плана и програма пословања октобар 2022. година
 4. Одлука о измени Ценовника за 2022. годину – октобар 2022. година
 5. Одлука о измени Плана и програма пословања за 2022. годину
 6. Одлука о измени Ценовника за 2022. годину
 7. Одлука о конституисању Саветодавног тела Комисије за заштиту права потрошача ЈП „Комуналац“ Пирот
 8. Одлука о конституисању Комисије за заштиту права потрошача ЈП „Комуналац“ Пирот
 9. Одлука о јавним паркиралиштима
 10. Одлука о измени одлуке о накнади за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возил на уређеним и обележеним местима (Сл. лист града Ниша 134/21) 
 11. Одлука о усвајању шестомесечног извештаја о реализацији годишњег пословања јавног предузећа за период од 01.01-30.06.2022. године