Одлуке

 1. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за први квартал 2024. године
 2. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за четврти квартал 2023. године
 3. Одлука о усвајању Стратегије управљања ризицима у ЈП Комуналац Пирот
 4. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за трећи квартал 2023. године
 5. Одлука о усвајању  извештаја о раду за  2022. годину
 6. Одлука о усвајању финансијког  извештаја за  2022. годину
 7. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за други квартал 2023. године
 8. Oдлука о усвајању тромесечног извештаја за први квартал 2023. године
 9. Одлука о усвајању измене  Плана и програма пословања за 2023. годину
 10. Одлука о усвајању Плана и програма пословања за 2023. годину
 11. Одлука о усвајању ценовника за 2023. годину
 12. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за четврти квартал 2022. године
 13. Одлука о усвајању тромесечног извештаја за трећи квартал 2022. године (01.01.-30.09.2022.)
 14. Одлука о измени Плана и програма пословања октобар 2022. година
 15. Одлука о измени Ценовника за 2022. годину – октобар 2022. година
 16. Одлука о измени Плана и програма пословања за 2022. годину
 17. Одлука о измени Ценовника за 2022. годину
 18. Одлука о конституисању Саветодавног тела Комисије за заштиту права потрошача ЈП „Комуналац“ Пирот
 19. Одлука о конституисању Комисије за заштиту права потрошача ЈП „Комуналац“ Пирот
 20. Одлука о јавним паркиралиштима
 21. Одлука о измени одлуке о накнади за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возил на уређеним и обележеним местима (Сл. лист града Ниша 134/21) 
 22. Одлука о усвајању шестомесечног извештаја о реализацији годишњег пословања јавног предузећа за период од 01.01-30.06.2022. године