Локална комунална такса за паркирање

Скупштина општине Пирот на седници одржаној 30.новембра 2012.године донела је Одлуку о локалним комуналним таксама, којом се локална комунална такса уводи поред осталог и за паркирање друмских и прикључних возила на уређеним и обележеним местима. Висина локалне комуналне таксе за паркирање дата је у тарифном броју 6.

Одлуку можете преузети овде: Одлука о локалним комуналним таксама

Паркинг сервис припојен Комуналцу

Скупштина општине Пирот на седници одржаној 30.новембра 2012.године донела је Одлуку о давању сагласности на статусну промену којом је  Јавно предузеће Паркинг сервис  Пирот припојено Јавном предузећу Комуналац.