Пролећно уређење зелених површина

Радна јединица Зеленило ЈП Комуналац брине о зеленим површинама током целе године. Ђорђе Колић, руководилац ове јединице каже да су у току послови на пролећном уређењу зелених површина у граду.Ово је период када сваке године ова организациона јединица интензивира своје активности на зеленим површинама, каже Колић.

-Комуналац брине о квадратури која је завидна за овај град то је 100.000м2 зелених површина, сврстаниих у три категорије , прву другу и трећу у зависности од степена уређења и интензитету одржавања. Пуно посла у овим месецима, марту и априлу. Трава којој ово време одгoвара пристиже и расте и треба одговорити том захтеву да се што пре окосе зелене површине. Имамо на поменутој квадратури свакодневно чишћење од отпада, то је прва активност радниka Зеленила и само за илустрацију то је преко 2.5 милиона м2 у току једног месеца, површине коју треба очистити –каже Колић.

Током марта месеца завршено је орезивање дрвореда старих липа на Кеју, затим орезивање дрвореда у улици Данила Киша, и сеча стабала по решењима надлежне скупштинске комисије о уклањању стабала са јвних површина, каже Колић.

-Уклоњено је 10-15 стабала, нека су орезана док су д руга поптуно уклоњена јер су угрожавала људе и објекте. Тренутно се доста ради на цветним лејама, избачено је око 1.500 комада цветног расада у цветним лејама и жардињерама у граду, ту имамo од расада дан и ноћ, маритиму, зечије уши, споменак и још неколико врста, лале су још јесенац засађене. Побољшали смо цветну слику града, и оно што радимо последњих година чешће мењамо расад у тим цвентим лејама-каже Колић

Ових дана у току су послови на озeлењавању. Завршена је садања дрворедних садница у улици Бошка Бухе, остаје да се поставе клупе и корпе и касније се та површина само одржава. Уређене су и нове површине у Јеврејској улици, према програму и плану које је наше предузеће предвидело, а то је орезивање стабала, садња дрворедних садница, живе ограде у дужини од 20 метара и посађен је цветни расад око споменика Јеврејима у тој улции, додаје Колић.

YouTube Preview Image

Аутор: Плус радио 

Додељена признања Удружења предузетника

Опште удружење предузетника Пирот другу годину додељује признања најуспешнијим привредницима и предузетницима. Свечаност доделе призанања одржана је петак 21. марта у Великој сали СО Пирот.

Признање ,,Привредник године” добили су:

Миодраг Јовановић, директор Ветеринарске клинике,

Бата Бошковић, власник и директор Архибела,

Горан Ђордђевић, директор фирме Топлота,

Садо Зуко, власник и директор Пољоаута,

Надежда Авжнер, помоћник директора ЈП Комуналац Пирот и

Бобан Толић, директор ЈП Комуналац Пирот.

Награде је уручио председник општине Пирот Владан Васић.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Још 16 села у систему организованог прикупљања отпада

ЈП Комуналац Планом програма предвидело је да ове године укључи још 16 села са територије општине у организовани систем одношења смећа. Бобан Толић, директор  предузећа, каже да овај посао подразумева нове инвестиције које ће омогућити да реализација активности започне у мају.

-Села која су низводно према Белој Паланци, нису током прошле године обухваћена системом. Почев од села Станичење па наниже с леве и десне стране ауто пута. За овај посао потребно нам је од 130 до 150 контејнера и још једно спеицјално возило. Кроз инвестициона улагња планирали смо да купимо ауто смећар. Неоходно је да се заврши процес јавних набавки и да то буде завршено на време и активности почну маја месеца –каже Толић.

Постављање контејнера у селима, и одношење смећа условили су да се смање дивље депоније и сметлишта, каже Толић.

-Циљ јесте да услови буду исти у селима и у граду, због тога се уређују те средине и с наше стране, одређују се места где се избацује смеће у складу са очувањем животне средине. Смањиле су се депоније, још увек се појави по нека, али то је у мањој мери него што је било раније – каже Толић.

Комуналац ће према Толићевим речима поделити још канти за смеће становницима у месним заједницама, како би временом могао започети и процес примарне селекције отпада.

-Планирамо да у потезу испод Видлича, од Радин Дола до Ђерма и Бериловца поделимо канте, то су захтевали грађани, а уклонимо контејнере, биће тако боље. План је да наредне године поделимо још канти, сада имамо 1750 контејнера, и то ће бити предуслов да започнемо примарну селекцију отпада- додаје Толић

Аутор: Плусонлине Пирот

Дрворед на Кеју

У току ове седмице радници О.Ј. „Зеленило“ извршили су допуну дрвореда на Кеју. На деоници од великог до железничког моста засађено је 35 садница липе са обе стране Кеја.

Дрворед сребрнолисног јавора са пазарске стране узводно од железничког моста је допуњен са 22 саднице.

На места исечених стабала посађене су две саднице јасена.

Picture 211 Picture 199 Picture 193               Picture 192 Picture 191 Picture 189