Паркинг места ѕа особе са инвалидитетом

Parking karta za osobe sa inv.

Parking karta za osobe sa invl-1

 

 

 

 

ППаркинг карте за особе са инвалидитетом издаје надлежно одељење Општинске управе Пирот, подношењем одговарајуће документације.

Одлуку о категоријама особа са инвалидитетом  које могу користити паркиралишта без накнаде можете видети овде…

 

Резервисана паркинг места за особе са инвалидитетом

1. Ул. Српских Владара испред зграде Основног Суда

2. Ул. Српских Владара испред зграде филијале РЗ за пензионо и инвалидско осигурање

3. Ул. Српских Владара испред зграде Основног Суда

4. Ул. Српских Владара испред зграде Поште

5.  Ул. Војводе Момчила код парка Кале

6.  Ул. Књаза Милоша  бр. 10 – код Солитера

7. Ул. Јеврејска испред Савеза глувих и наглувих

8. Ул. Николе Пашића испред зграде Мале Поште

9. Ул. Трг Републике код аутобуске станице

10.  Ул. Бранка Радичевића испред зграде филијале Банке Интеса Пирот

11.  Ул. Бранка Радичевића испред филијале Креди Банке Пирот