Зоне паркирања

Сходно члану 4. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Ниша“ бр.38/07, 89/08,24/11), јавна паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање (у даљем тексту комерцијална паркиралишта) категоришу се према зонама, и то на следећи начин:

ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА
УЛИЦА                       ГРАНИЦЕ ЗОНЕ
Српских владара од Војводе Момчила до Драгољуба Миленковића
Ћирила и Методија од Драгошеве до Бранка Радичевића
Књаза Милоша од „Големог моста“ до раскрснице код солитера
ПАРКИРАЛИШТЕ У БРАНКА РАДИЧЕВИЋА Трг Бранка Радичевића
ТРГ РЕПУБЛИКЕ цела улица
СИНЂЕЛИЋЕВА од Трга Републике до Николе Пашића
   

 Напомена: Време наплате паркирања у току дана у ЗОНИ 1:

  • радним даном у периоду од 07:00 до 21:00 час

  • суботом у периоду од 07:00 до 14:00 часова

  • недељом и празником наплата се не врши

У зони 1 време трајања паркирања ограничено је на 120 минута у континуитету. Ограничење времена паркирања не важи за кориснике који су претплатници у зони 1 и за кориснике који користе дневну карту.

 ЗОНА 2 – ЗЕЛЕНА ЗОНА
УЛИЦА                   ГРАНИЦЕ ЗОНЕ
Славонска од Његошеве до Књаза Милоша
Књаза Милоша од раскрснице код солитера до семафора
Лава Толстоја од семафора до Стевана Сремца
Николе Тесле од Књаза Милоша до првог сокака
Војводе Момчила од Српских владара до Козарачке
Јеврејска цела улица
Војводе Степе од Национала до Стевана Сремца
Вука Пантелића од Војводе Степе до Драгољуба Миленковића
Предрага Бошковића цела улица
Драгољуба Миленковића од Вука Пантелића до Српских владара
Српских владара од Драгољуба Миленковића до Краљевића Марка
Данила Киша од Српских владара до Косте Абрашевића
Ћирила и Методија од Данила Киша до Бранка Радичевића
Вука Караџића од Српских владара до Ћирила и Методија
Трг слободе цела улица
Николе Пашића од Големог до Малог моста
7. јули цела улица
Таковска од Ул. 7. јули до Устаничке
Нишавски одред од Трга Републике до Устаничке

Дечанска

Паркиралиште код објекта Големи мост

Београдска

цела улица

Саве Немањића

цела улица

Алексе шантића

Паркиралиште код Макси дисконта

Миливоја Манића

Од Српских Владара до Чика Јове Змаја

 Напомена: Време наплате паркирања у току дана у ЗОНИ 2:

  • радним даном у периоду од 07:00 до 21:00 час

  • суботом у периоду од 07:00 до 14:00 часова

  • недељом и празником наплата се не врши

У зони 2 време трајања паркирања није ограничено.