Ценовник 2021. година

На основу Одлуке  Скупштине града Пирота (Сл. лист Града Ниша бр. 20/21) за коришћење простора за паркирање друмских и прикључних возила на уређеним и обележеним местима плаћа се накнада за:

1. За започети сат паркирања:

 • екстра зони – 45,00 динара
 • у црвеној зони (Зона 1) – 35,00 динара
 • у зеленој  зони (Зона 2) – 30,00 динара

2. Дневно паркирање

 • у црвеној зони (Зона 1) – 170,00 динара
 • у зеленој  зони (Зона 2) – 140,00 динара

3. Повлашћено месечно коришћење паркинг места од стране станара (важи у сектору становања) - 500,00 динара

4. Месечно коришћење паркинг места у црвеној зони (Зона 1) за:

 • физичка лица – 1.500,00 динара
 • правна лица – 1.700,00 динара

5. Месечно коришћење паркинг места у зеленој зони (Зона 2) за:

 • физичка лица – 1.200,00 динара
 • правна лица – 1.300,00 динара

6. Месечно коришћење паркинг места за такси возила – 550,00 динара

7.Месечно коришћење резервисаног паркинг места:

 • једног паркинг места – 6.600,00 динара
 • 2-3 паркинг места, по паркинг месту - 5.300,00 динара
 • 3-7 паркинг места, по паркинг месту - 4.000,00 динара
 • више од 7 паркинг места, по паркинг месту – 3.300,00 динара

8. Коришћење простора за паркирање теретних возила до 3,5 тона у ул. Трг Републике око зелене пијаце (дневно паркирање) – 350,00 динара

9. Коришћење простора за 24 часовно непрекидно паркирање (целодневно паркирање) – 600,00 динара

10. Коришћење простора за паркирање теретних возила преко 3,5 тона по заузетом појединачном паркинг месту (дневно паркирање) уз претходно прибављење одобрења органа општинске управе надлежног запослове саобраћаја – 350,00 динара

11. Коришћење простора за возила која врше услугу доставе робе (плаћа се као дневно паркирање), по продајном објекту – 150,00 динара

Ценовник се примењује од 01.04.2021. године