Ценовник

На основу Одлуке о локалним комуналним таксама СО Пирот (Сл. лист Града Ниша бр.99/2012 и 18/2013) за коришћење простора за паркирање друмских и прикључних возила на уређеним и обележеним местима плаћа се такса према Тарифном броју 6 за:

1. За започети сат паркирања:

 • у црвеној зони (Зона 1) – 30 динара
 • у зеленој  зони (Зона 2) – 25 динара

2. Дневно паркирање

 • у црвеној зони (Зона 1) – 120 динара
 • у зеленој  зони (Зона 2) – 100 динара

3. Повлашћено месечно коришћење паркинг места од стране станара (важи у сектору становања) - 400 динара

4. Месечно коришћење паркинг места у црвеној зони (Зона 1) за:

 • физичка лица – 1.300,00 динара
 • правна лица – 1.700,00 динара

5. Месечно коришћење паркинг места у зеленој зони (Зона 2) за:

 • физичка лица – 1.000,00 динара
 • правна лица – 1.200,00 динара

6. Месечно коришћење паркинг места за такси возила – 500,00 динара

7.Месечно коришћење резервисаног паркинг места:

 • једног паркинг места – 6.000,00 динара
 • 2-3 паркинг места, по паркинг месту - 4.800,00 динара
 • 3-7 паркинг места, по паркинг месту - 3.630,00 динара
 • више од 7 паркинг места, по паркинг месту – 3.000,00 динара

8. Коришћење простора за паркирање теретних возила до 3,5 тона у ул. Трг Републике око зелене пијаце (дневно паркирање) – 300,00 динара

9. Коришћење простора за 24 часовно непрекидно паркирање (целодневно паркирање) – 420,00 динара

10. Коришћење простора за паркирање теретних возила преко 3,5 тона по заузетом појединачном паркинг месту (дневно паркирање) уз претходно прибављење одобрења органа општинске управе надлежног запослове саобраћаја – 300,00 динара

11. Коришћење простора за возила која врше услугу доставе робе (плаћа се као дневно паркирање), по продајном објекту – 150,00 динара