Подељен цветни расад у оквиру акције „Улепшaјмо наш град“

У оквиру традиционалне акције „Улепшaјмо наш град“ која се по шести пут оранизује наше предузеће је данас поделило више од 5000 комада цветног расада и 150 кг семена за парковске травњаке.

Акција се организује под покровитељством СО Пирот и једна је од многобројних акција које се организују у оквиру обележавања Дана планете Земље.

YouTube Preview Image

Постављање контејнера у селима се наствавља

ЈП „Комуналац“ на Регионалну санитарну депонију одвози смеће према утврђеном плану. Бобан Толић, заменик директора  каже да се смеће редовно одвози и да се у систем укључују и села са територије општине.

-Током априла месеца извезли смо на Депонију 1.448,24 т отпада, што је отприлике просек. Планирамо да на годишњем нивоу то буде и до 20.000 т , што ће се према овом плану и остварити. Томе доприноси и постављање контејнера у селима. Данас стиже још 50 контејнера, који ће бити највероватније постављени у селима Блато, Костур, Мали и Велики Суводол и Барје Чифлик, видећемо колико можемо да обухватимо села. Намера нам је да обухватимо што више села и да за две до три године сва села буду у систему оргнаизованог одношења смећа и самим тим проблем отпада решимо – каже Толић.

У тридесетак села постављено је 260 контејнера, каже Толић.

- Са овом количином, укупно је 260 контејнера у селима што је половина у односу на број контејнера у граду. То је велики број контејнера и треба их подићи и испразнити са тридесетак различитих локација, али то иде. Наплата је око 50 одсто , што није најбоље, али надамо се да ће бити боље. По налогу Општине уклањамо дивље депоније којих је 13-14 у селима, али и тај посао иде по плану – додаје Толић.
Толић каже да ће Комуналац у оквиру својих активности наредне недеље организовати акцију поделе цветног расада грађанима.

Објавио Plusonline

Радови на одржавању и уређењу градског зеленила

Јавно предузеће Комуналац Пирот  отпочело је са реализацијом радова на одржавању и уређењу зелених површина у граду.

   

  Позив за подношење понуда ЈНМВ за канцеларијски намештај

  Јавно предузеће Комуналац Пирот

  на основу Члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
  ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА – 39130000

  -Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
  -Процењена вредност јавне набавке је 550.000,00 динара
  - Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац Пирот,у
  ул.Војводе Мишића бр.50, Пирот, или на интернет страници www.komunalacpirot.rs и на
  Порталу Управе за јавне набавке.
  - Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно ,на адресу
  ЈП Комуналац ул.Војводе Мишића бр.50, 18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са назнаком:
  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА-НЕ ОТВАРАТИ.
  - Понуду доставити најкасније до 25.04.2013.године до 12 часова.
  - Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, у 12.30
  часова, у просторијами ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића бр.50.
  - Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
  уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке пуномоћје за
  учешће у поступку отварања.
  - Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања понуда, односно до
  30.04.2013.године.
  - Контакт особа: Марина Цветковић

  Позив за подношење понуда можете преузети овде…

  Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за канцеларисјки намештај можете преузети овде