Позив за подношење понуда ЈНМВ за огревно дрво

Јавно предузеће Комуналац Пирот

на основу Члана 60. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012),објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА-03413000
-
Предмет јавне набавке су добра,огревно дрво за грејну сезону 2013/2014, и то
буково дрво 90м3 и церово дрво 80 м3.
-
Процењена вредност јавне набавке је 550.000,оо динара без ПДВ-а.
-
Елемент критеријума за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети у просторијама ЈП Комуналац,ул.Војводе
Мишића 50,18300 Пирот,или на интернет страници www.komunalacpirot.rs, и на
Порталу Управе за јавне набавке.
-
Понуду у писаном облику доставити путем поште или непосредно,на адресу ЈП
Комуналац,ул.Војводе Мишића бр.50,18300 Пирот,у запечаћеној коверти,са
назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА-НЕ
ОТВАРАТИ.
-
Понуду доставити најкасније до 02.10.2013.године до 12.00 часова.
-
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење
понуда,у 12.30 часова,у просторијама ЈП Комуналац,ул.Војводе Мишића
бр.50,18300 Пирот.
-
Присутни представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
уколико пре почетка јавног отварања доставе комисији за јавне набавке
пуномоћје за учешће у поступку отварања.
-
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 5 дана од дана отварања
понуда,односно до 07.10.2013.године.
-
Контакт особа: Марина Цветковић
ЈП КОМУНАЛАЦ

Позив за подношење понуда можете преузети овде…

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности за огревно дрво можете преузети овде…

cache_2439991726

Комуналац добио престижну интернационалну награду

Изборна комисија “Интернационалне европске награде за квалитет” годишње бирана од  Global Trade Leaders Club-a, одлучила је да годишњу Интернационалну награду за квалитет у 2013. години добије пиротско ЈП “Комуналац”.

У образложењу комисије стоји да је одлука базирана на информацијама добијених од 7.000 предузимача, чланова Global Trade Leaders Club-a из 95 земаља. Награда је установљена да препозна и промовише филозофију квалитета, која је овим предузећима омогућила да постигну најбоље резултате у својим областима делатности.

Бобан Толић, заменик директора нашег јавног предузећа каже да је реч о значајној међународној награди, којом су потврђена наша настојања да повећамо квалитет живота на подручју општине

- У сваком случају лепо и значајно признање не само за нас, у Комуналцу, већ и за цео град, с обзиром да ће награда бити уручена на церемонији која ће бити организована у Паризу, у присуству комерцијалних ауторитета, дипломатског кора и представника из области економије и културе, каже Толић.

Међу планираним активностима за овај догађај, биће одржан и радни састанак који ће промовисати бизнис контакте између различитих предузећа која ће присуствовати церемонији. Током састанка представници награђених компанија, из више од 30 земаља, имаће могућност да представе основне активности својих фирми и компанија.

Аутор Плус радио Пирот

Почео пиротски вашар, најмасовнији последњих година

Припреме за Пиротски вашар почеле су благовремено тако да је све спремно за одржавање овог догађаја који је практично још синоћ почео. Све формалности су задовољене и инспекцијске службе су одобриле одржавање Вашара. Према речима, заменика директора ЈП Комуналац, које је задужено за организацију, Бобана Толића, ово ће бити најмасовнији Вашар последњих година.

,,Ове године показано је изузетно интересовање за закуп простора на Вашаришту и то је без сумње један од показатеља да се на Пиротском Вашару, који се убраја међу пет највећих у земљи, може добро зарадити. Ми смо се, као и сваке године, максимално потрудили да обезебедимо неопходне услове за несметано одржавање овог великог догадјаја. Рачуна се да око 40.000 људи прође током Вашара и да би се максимално одржала хигијена и све што је потребно радници нашег Предузећа ће додатно бити ангажовани и не би требало да буде никаквих проблема“-каже Толић.

Аутор Плус Радио Пирот

Пиротски вашар

Све неопходне припреме за предстојећи пиротски вашар који се одржава од 28. до 31.августа, а чија је организација је као и претходних година додељена ЈП Комуналац су завршене. Први припремни радови обухватили су кошење траве, извршена је подела и размеравање плацева, омогућено редовно снабдевање водом и електричном енергијом, а постављени су и јавни WC-и.
На самом вашару корисници који су закупили плацеве тренутно обављају последње припреме и постављање својих објеката.

    Вашар почиње у недељу

    Приводе се крају припреме за одржавање популарног Пиротског вашара. Као и претходних година, Јавно предузеће Комуналац на време је спровело неопходне послове а данас су подељени плацеви закупцима простора. Бојан Костић руководилац опште, правне и кадровске службе  каже да је ово уходан посао , али с обзиром на велико интересовање неопходно је целокупан посао спровести на најбољи могући начин.

    YouTube Preview Image

    Аутор Плус Радио

    четвртак, 22.08.2013. године