Надзорни одбор JП Комуналац

Председник Надзорног одбора: Mирољуб Игњатовић, рођен је 27.04.1963.године у Пироту. На Машинском факултету у Нишу стекао је звање инжењер машинства, конструкциони смер, а затим је на Факултету цивилне заштите у Београду стекао звање професора цивилне одбране. Радио је у Тигру и Електродистрибуцији у Пироту. Од 1992. године је радио на радном месту командир Ватрогасне чете СУП-а Пирот. 2013. године постављен је за начелника Одељења за ванредне ситуације. Од децембра 2015. године је у пензији. Решење о именовању I бр. 6/27-16 од 24.06.2016. године.

Члан Надзорног одбора: Ацко Станчић. Решење о именовању I бр. 06/26-17 од 30.06.2017. године.

Члан Надзорног одбора из редова запослених: Милан Јаначковић рођен је 24.03.1978. године у Пироту. Завршио је Правни факултет у Новом Саду, и стекао звање дипломираног правника. Запослен у ЈП „Комуналац“ Пирот од 2010. године на пословима пословођа РЈ „Пијаце и гробља“. Од 2014. године постаје руководилац РЈ „Пијаце и гробља“. Решење о именовању I бр. 06/23-18 од 23.03.2018. године.

Tel. + 381 10 341 170