Надзорни одбор JП Комуналац

Председник Надзорног одбора: Mирољуб Игњатовић, рођен је 27.04.1963.године у Пироту. На Машинском факултету у Нишу стекао је звање инжењер машинства, конструкциони смер, а затим је на Факултету цивилне заштите у Београду стекао звање професора цивилне одбране. Радио је у Тигру и Електродистрибуцији у Пироту. Од 1992. године је радио на радном месту командир Ватрогасне чете СУП-а Пирот. 2013. године постављен је за начелника Одељења за ванредне ситуације. Од децембра 2015. године је у пензији.

Члан Надзорног одбора: Милан Георгијев, рођен је 12.02.1986. године у Пироту. Завршио је Високу пословну школу струковних студија Блаце и добио звање струковни економиста. Од 2010. године радио је у здравственој установи Апотека „Снежана“, а од 2015. године ради у У.Р. „Lisa old pyb“ Пирот.

Члан Надзорног одбора из редова запослених: Милан Јаначковић рођен је 24.03.1978. године у Пироту. Завршио је Правни факултет у Новом Саду, и стекао звање дипломираног правника. Запослен у ЈП „Комуналац“ Пирот од 2010. године на пословима пословођа РЈ „Пијаце и гробља“. Од 2014. године постаје руководилац РЈ „Пијаце и гробља“.

Tel. + 381 10 341 170