Надзорни одбор JП Комуналац

Синиша Златанов, рођен 10.02.1967 у Пироту. Живи у Пироту ул. Присјански пут бр.18 Образовање: Економска школа Пирот, угоститељски смер Приватни предузетник Модна кућа Галијано, ожењен.

Бојан Илић , рођен 16.07.1979 год. У Београду. Живи у Пироту ул. Миџорска 41/б Образовање: Машински техничар, Академија техничко-васпитачких студија Запослен у ПУ„Чика Јова ЗМај„ у Пироту од 2005. год. Ожењен, отац два детета.

Марина Цветковић, рођена 05.06.1976 год. У Лесковцу. Живи у Пироту, село Пољска Ржана. Образовање: Виша пословна школа у Лесковцу,смер финансије и банкарство. Запослена у ЈП Комуналац Пирот од 2012 год. Удата, мајка три детета.

Tel. + 381 10 341 170