Извршни директори

Надежда Авжнер

Извршни директор

Рођена ја  16.10.1954. године у Пироту.  Дипломирала је на Шумарском факултету у Београду и стекла звање дипл. инг. пејзажне архитектуре. У ЈП Комуналац Пирот ради од 1981. године најпре као руководилац, а затим као директор од 2001. до 2013. године., а од 2013. године ради као заменик директора.

 

Биљана Петровић

Извршни директор

Рођена је 22.07.1963. године у Куманову. Дипломирала је на Економском факултету у Нишу и стекла звање дипломирани економиста. Радила је у представнишву „Агросеме Панонија“ Суботица. У ЈП Комуналац Пирот ради од 2002. године најпре као шеф комерцијале, а од 2007. године ради као руководилац финансијско-комерцијалне службе