Архиве аутора: admin

komunalci-620x350

Зимска служба на терену

Снег пада од јуче поподне и зимске службе су на терену како би омогућиле несметано одвијање саобраћаја и пешака. У раним јутарњим сатима поред зимске службе, на терену су били и радници других јединица ЈП Комуналац. Славко Аранђеловић, руководилац зимске службе овог предузећа, каже да је обезбеђено све што је потребно за функицонисање комуналне службе у зимским условима, радници су на терену као и механизација.

-Били смо припремљени и у 5.30 изашли смо на улице, наше две јединице са раоницима, као и боб кет. Ангажовано је на чишћењу снега и људство из радних јединица чистоћа и зеленило, они чисте тротоаре, тргове и пасареле. Не очекујем проблеме на саобраћајницама. Радници Паркинг сервиса чисте простор обележен за паркирање. Обезбеђене су и довољне количине соли, имамо је за два месеца, и бацаћемо по потеби. После чишћења града чистимо регионалне правце према Високу, пут према Књажевцу – каже Аранђеловић.

Као и ранијх година, према утврђеном плану чишћења по зонама, снег се чисти и у приградским насељима.

-То су Прчевац, Провалија, Радин До, Завојско насеље, Градашница, да се омогући људима да стигну до посла, продавнице. Обилазимо и пут према Депонији, кружни пут преко Извора, Крупца и Пољске Ржане и тако редом по зонама – напомиње Аранђеловић.

Аранђеловић подсећа да су сви корисници стамбеног или пословног простора дужни да редовно чисте и уклањају снег са површина око својих објеката.

Аутор: Plusonilne

YouTube Preview Image

Активности ЈП Комуналац

Гостовање директора ЈП Комуналац Пирот Бобана Толића у емисији „Пресинг“

Радиа Плус 010, 31. октобра 2013. године.

Јавно предузеће Комуналац одржава кроз три градске зоне више од  100 улица у граду површине преко 360.000 квадратних метара, као и велики број паркова површине око 100.000 квадратних метара.  Бобан Толић, директор овог јавног предзећа, каже да се све  активности одвијају по плану. Недавно је уређен парк у ул Бошка Бухе у Тигровом насељу површине 700 квадратних метара,  као и парк на Другом рингу површине 1.200 квадратних метара…

YouTube Preview Image

Именовање директора

Скупштина општине Пирот на седници одржаној 05.07.2013. године у складу са Законом о јавним предузећима, донела је одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Пирот.

Јавни конкурс спровела је Комисија за именовање дирктора јавних предузећа, и по истеку рока за подношење пријава констатовала да су поводом јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, поднете шест благовремених пријава од којих су пет потпуне, а једна пријава је непотпуна, те је закључком Комисије одбачена.

На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 20.09.2013. године утврдила листу за именовање директора ЈП Комуналац Пирот, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање и заједно са Записником о изборном поступку доставила Општинској управи општине Пирот ради припреме предлога акта о именовању директора ЈП Комуналац Пирот.

На основу достављене листе кандидата за именовање директора ЈП Комуналац Пирот и Записника о изборном поступку, утврђен је предлог да се за директора наведног предузећа именује Бобан Толић, дипломирани технолог из Пирота, као прворанирани кандидат са лист за именовање.

На основу напред наведеног Скупштина општине Пирот је прихватла предлог Комисије за именовање и дана 04.10.2013. године донела Решење I бр. 06/76-13 којим се за директора ЈП „Комуналац“ Пирот именује Бобан Толић.

Boban Tolić

Oвде можете погледати План пословања ЈП Комуналац за период од 2014. – 2017. године новоименованог директора, подетог на Конкурсу за именовање директора.

Где је твој праг одговорности?

kej-620x350

Последњи је тренутак да мењамо свест,
начин понашања, да чувамо и сачувамо наш град,
средину у којој живимо.

Нашу улицу, наш Трг, наш Кеј, Нишаву и Сарлах

Недостатак еколошке свести и културе, одговорности грађана према природи и свом граду истиче се као једна од највећих препрека у стварању бољег и здравијег односа према животној средини

Драге комшије, суградјани, укључите се и на тај начин учините нешто добро за себе и своју околину.

Крећемо сви заједно у акцију „Где је твој праг одговорности?“

Критикујте небригу, али и хвалите, предлажите најлепше уређено двориште, најлепше уређен простор испред стамбене зграде, најчистије школско двориште

Шаљите слике и коментаре о свом граду

Плус радио и Портал Плус онлине у сарадњи са ЈКП „Комуналац“

Делићемо посебне награде, хвалити добре примере

Последњи је тренутак да мењамо свест!

Ово је наш град, само наша Општина

Где је твој праг одговорности?

Плус радио, Портал Плус онлине и ЈКП „Комуналац“

Своје предлоге шаљите на: plusradio010@gmail.com

Радови на уређењу новог парка у ул. Нишавски одред

ЈП Комуналац Пирот данас је отпочело радове на уређењу новог парка  површине  1200 метара квадратних на раскрсници у улица Нишавски одред и Петра Кочића – на Другом рингу. У току су радови на скидању површинског слоја земље и траве, а  очекује се допремање хумуса. У првој фази планирано је затравњивање парка и на ободима парка садња дрворедних садница хибискуса и јасена. Нова парковска површина биће опремљена баштенским хидрантом за заливање ове површине.

Slika 7 Slika 6 Slika 5 Slika 4 Slika 3 Slika 2 Slika 1 Slika 8

Picture 073 Picture 074 Picture 075 Picture 076 Picture 077

YouTube Preview Image